1. Tootjapoolne garantiiaeg on välja toodud toote lehel. Garantiiaja jooksul esinevad puudused saab klient rahuldada tootja poolt litsentseeritud ametlikus garantiiremondis. Toote ostmisel väljastatakse garantii dokument koos tootega, kus Te saate tutvuda garantiitingimustega.
  2. Ostetud toote garantiid tõendavad dokumendid on tootja poolt lisatud dokumendid ning müügiarve, mis tuleb esitada koos tootega garantiiremonti. Arusaamutuste vältimiseks, kontrollige toodete kättesaamisel dokumentide olemasolu, kus on märgitud: toote mudel, seerianumber, müügi kuupäev, müüja ja ostja allkirjad.
  3. Enne kauba kasutamist tutvuge tähelepanelikult kasutujuhendiga ning kasutage toodet vastavalt tootja soovitustele.
  4. iScooter.ee vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul pärast seda, kui toode on Teile üle antud.
  5. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on Teil õigus nõuda toote asendamist või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode iScooter.ee kulul.
  6. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie pangakontole hiljemalt 14 tööpäeva jooksul alates tellimusest taganemisest ja toote tagastamisest.
  7. Viies tellitud toote garantiiremonti, on soovitav panna toode originaalpakendissse koos kõikide tarvikutega (selleks, et toodet  oleks võimalik sisse lülitada).

Garantii alla ei kuulu: